DITA LŪSE

Back to list

Added Mar 31, 2016

ArtAlea Code www.diena.lv


ArtAlea Code
Autors: KD. 2016. gada 30. marts 12:39

Jaunizveidota mākslas platforma ArtAlea piedāvā savu pirmo mākslas izstādi ArtAlea Code, kurā būs skatāmi mākslinieku Ditas Lūses, Edmunda Lūča, Edgara Mucenieka, Justīnes Lūces, Viktorijas Dalles un Ernesta Vītiņa mākslas darbi.

Izstādē, ko rīko mākslas platforma ArtAlea, eksponēti sešu Latvijas mākslinieku darbi, kam piemīt visaptveroša mākslas estētikas sapratne. Izstāde ir unikāls projekts, kas neikdienišķā veidā kombinē mākslas kā sajūtu izpausmes un arhitektūras kā domāšanas struktūras mijiedarbību. Mākslas izstāde ir mēģinājums šifrēt kodu, kas padara iespējamu prāta un emociju līdzsvaru. Mākslas kods, kas veidojas no multikulturālas sabiedrības, iecietības un zināšanu kopuma.

Izstādē apskatāmi glezniecības, tēlniecības, fotogrāfijas un kolāžu darbi. Tie savā izpausmē balansē starp monumentalitāti un gaisīgumu, pretstatī spēcīgumu un trauslumu, korelē starp vienkāršu materiālu un ekstrēmu precizitāti.

Visi aicinātie mākslinieki piedalījušies starptautiskos mākslas projektos un izstādēs, kas apliecina viņu mākslas darbu augstvērtīgo kvalitāti. Dažādu paaudžu mākslinieki izstādē veido labu paraugu par atšķirīgu nostāju līdzāspastāvēšanu. Mākslas darbi pievērš uzmanību domāšanas manipulācijas iespējām un tam, kā tas ietekmē mūsu (kā skatītāju) attieksmi. Izstādē eksponētie darbi ar formas vienkāršību atklāj pasaules uzbūvē ietvertos simboliskos kodus.

Powered by Artmajeur